ASANTE YESU

TUNAPASWA KUSHUKURU

SHAMBA LA MIZABIBU

NYUMBANI MWA BWANA

NDIVYO ALIVYO

NEEMA YA MUNGU