Khale Re Sokola

Some Sokolo

Taba txa batho

Okampa ke sokole

Txa ma bad