Azaziwa

Enkosi Bawo

Ngokuba elungile

Iyo Calvary

Kwahlalwa Phantsi